Úvod   >   O nás

O nás

 

Centrum pro volný čas, bylo založeno v dubnu 2012 jako sdružení. Jeho předsedkyní se stala paní Šmolíková, která řadu let  organizovala ve Valech kulturní akce. Místopředsedou je Tomáš Podzimek. V současné době vystřídala ve funkci předsedkyně Marii Šmolíkovou paní Marie Stretzová. Před několika lety převzal organizaci některých akcí a zároveň vymyslel spoustu dalších. Členství přijala i velká většina žen, které už léta chodí na Obecní úřad pravidelně cvičit a přidala se spousta dalších, kteří se rádi účastní kulturních a sportovních akcí ať jako pořadatelé nebo jen účastníci.

Spolek vznikl z důvodu velkého nárůstu akcí ve vesnici a z potřeby mít tyto akce jednotně organizované a také finančně zajištěné. Jako spolek máme také možnost využívat některých dotačních titulů a také toho podle potřeby využíváme. Svoji činnost směřujeme na kulturní a sportovní vyžití občanů a udržení tradic. 

  • Věnujeme se výtvarné a rukodělné činnosti  ( Velikonoční barvení a pletení pomlázek , Adventní věnce a výroba dekorací ve valské knihovně, každoroční malování na trika, Noc pokladů-vaření, Uzení sýrů-akce pro dospělé), 
  • osvětě a vědomostním soutěžím (přednášky,  letní kino, soutěže pro děti při dětském dnu, Na prázdniny s pohádkou)
  • udržování tradic (Stavění a kácení máje-pálení čarodějnic, Maškarní karneval, Havelské posvícení, Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš ), 
  • sportovní činnosti pro dospělé i pro děti (Valský klátilák, Turnaj v nohejbale " O prohár starosty", Vánoční turnaj v ping-pongu),
  • hudebním produkcím a tanečním zábavám (Struny na terase, Maškarní,Havelské posvícení a posezení s kytarami na závěr každé akce).
  • A také jen zábavě ( Dětský den, Na prázdniny s pohádkou,Silvestr pro děti).

Nezapomínáme ani na starší občany. Při rukodělných činnostech předávají své zkušenosti dětem, jsou zváni na každou z našich akcí a jen pro ně je každoročně pořádán večer pro seniory s kulturní vložkou.

Ke své činnosti hojně využíváme klubovnu na dětském hřišti, kterou občané vybudovali a vybavili za přispění sponzorů, obce a dotací. A také nově zrekonstruované víceúčelové hřiště. Tyto nemovitosti, vznikly proto, aby byly využívány a sloužily občanům k odpočinku, relaxaci a mimopracovnímu vyžití. 

O plánovaných činnostech se dočtete na hlavním meny.

 Členství ve sdružení je dobrovolné. Povinností člena je seznámit se se stanovami a dodržovat je a také platit členské příspěvky. Ty budou použity na financování činnosti sdružení.  Se stanovami se mohou seznámit i nečleni v kanceláři Centra na obecním úřadě.   

   Dnes má za sebou spolek spoustu úspěšných akcí a měl nemalý podíl na Zlaté stuze v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje 2016. Scházíme se i mimo akce a naše snaha vytvořit kulturní a sportovní zázemí, spojit lidi dohromady se nemíjí účinkem.                                         


 V sekci historie najdete činnost spolku od jeho počátků dodnes.