Úvod   >   Galerie   >   2011   >   Májka 2011

Májka

Příprava májky 9. dubna na dětském hřišti

Celkem 14 místních občanů přišlo připravit hřiště pro májové slavnosti. Ohraničili malé a velké ohniště, vystavěli velkou hranici na pálení čarodějnice, pokáceli, donesli a očistili strom na Májku. Jámu na stojan vybagroval pan Kocourek, beton dodali pan Bubanec a Barcaba, dřevo na hranici zajistil pan Křížek. Zvedák zhotovili, instalovali a zaplatili pánové Tomáš Podzimek, Petr Hrouda, Petr a Jarda Matouškovi, Quido Vlk a Václav Vávra.

 Májka  30. dubna

Zvyk stavění máje (ozdobené smrky, borovice nebo jedle) pochází pravděpodobně ze 16. století a na mnoha vesnicích i městech se zachoval dodnes. Májka se obyčejně staví první květnový den. Májky symbolizují definitivní vládu jara a ohlašují měsíc lásky. Stavěli je chlapci pod okny svých vyvolených jako vyznání. Májku je také třeba uhlídat a nenechat si ji ukrást od hochů z okolních vesnic. Poražená nebo odnesená májka je totiž pro danou vesnici ostudou. V naší vesnici byla májka postavená každý rok, co si pamatuji. Bylo ovšem rok od roku těžší sehnat dobrovolníky na obstarání stromu i dřeva na večerní hranici. Nakonec zůstal jediný organizátor této tradice- Tomáš Podzimek. Díky jemu tato tradice ve vsi nevymizela. Spolu se svými kamarády zajišťoval všechno včetně buřtů a čarodějnice. Kromě Máje se ujal i ostatních kulturních akcí a zároveň zavedl novou tradici orientační běh „Klátilák“, který vloni oslavil desetileté výročí. Možná i díky tomu mu byla zastupitelstvem svěřena starost o kulturu v obci. Za vydatného přispění Petra Matouška, Zlatky Horníkové, Pavly Sýkorové, Martiny Patlejchové a Quido Vlka, zorganizoval již řadu akcí. Z nich měl velký úspěch Maškarní bál pro děti. Tak velkou účast tato akce už spoustu let neměla. Není možné se také nezmínit o Stavění Máje. To, že vyšlo počasí, by se dalo přičíst jedině tomu, že si ho jako Šaman (Tomášova přezdívka) přičaroval. Ale to, že přišlo kolem stovky lidí, už svědčí i o dobré pověsti Tomášem organizovaných akcí a také o velkém zájmu lidí o podobné, dobře organizované a zajímavé akce. Akce začínala přesně v 16 hod. soutěžemi pro děti. Soutěžilo se v postaveném stanu i na dětském hřišti, kde k soutěžím byly využity i dětské atrakce. Sladké odměny darovaly paní Filipčíková, Barcabová, Bubancová a Seifertová. Pořadatelé se za pomoci majitelky místní restaurace, Drahomíry Mouchové, postarali o i pitný režim. Děti dostaly zdarma limonády od pivovaru Chodovar. Po soutěžích si na malém táboráčku děti opekly buřty darované řeznictvím Kroupa. Program pro dospělé začínal v půl sedmé stavěním máje. Bylo se na co dívat, protože byl poprvé použitý zvedák, který značně zvýšil bezpečnost a snížil námahu vynakládanou na postavení a zakopání ozdobeného stromu. Májka se vyhoupla k obloze za potlesku všech přítomných. Poté byla zapálená hranice a na ní upálena čarodějnice jako symbol zničení zlé moci. O půlnoci před sv. Jakubem a Filipem měly zlé síly moc škodit lidem a daly se nalézt nejrůznější poklady v podzemních slujích a jeskyních. Na ochranu před zlou mocí čarodějnic se na vysoko položených místech pálily ohně. Postupem času se z této tradice stalo nám známé pálení čarodějnic. V sedm hodin začaly hrát kytary. Ještě o půlnoci sedělo kolem ohně asi padesát zpěváků. Organizátoři hlídali Májku do rána a postarali se i o závěrečný úklid. Nutno říci, že moc práce neměli. Myslím, že je příjemně překvapilo, že zúčastnění odpovědně využívali přistavený sud na odpadky a za to jim děkujeme. Je vidět, že si práce organizátorů váží. Kulturní komise má v obci ještě další plány. Bývalou požární zbrojnici, která stoji hned vedle areálu dětského hřiště, by chtěli získat od obce Velká Hleďsebe a přestavět na sociální zázemí (WC, umývárna, výdej občerstvení, uskladnění lavic a stolů), které by se využívalo při podobných akcích. Podle průzkumu by takové zařízení uvítalo hodně občanů. Takže nezbývá než popřát hodně úspěchů.