Úvod   >   Galerie   >   2012   >   Májka 2012

Májka 2012

Májka  a pálení čarodějnic 2012  Stavění máje začalo přesně v 16 hod. soutěžemi pro děti. Počasí nás opět nenechalo na holičkách, tak si děti soutěží i výher dostatečně užily. Následovalo zdobení máje. Děti navazovaly krepové stuhy kam se dalo, ty menší, kam dosáhly. Proto je naše májka nejen mimořádně vysoká (28 m), ale i krásná. Program pro dospělé začínal v půl sedmé stavěním máje. Bylo se na co dívat, protože i když byl použitý zvedák (který značně zvýšil bezpečnost a snížil námahu vynakládanou na zakopání ozdobeného stromu) májka se ve Valech tradičně zvedá ručně. Chvíli poté co se májka vyhoupla k obloze, byla zapálena hranice a na ní upálena čarodějnice jako symbol zničení zlé moci (dřevo na hranici věnoval pan Křížek). Zároveň si na menším ohýnku děti opékaly buřty (dar od paní Marvalové a pana Kroupy), které zapíjely limonádou (dar od Chodovaru).V sedm hodin starosta obce pan Vlk zahájil večer uvitáním občanů a poděkováním všem, kteří se podíleli na výstavbě přístřešku pro veřejnost a úklidu okolí. Popřál dobrou zábavu. V zápětí začal hrát na kytaru pan Bubanec. V devět hodin se připojili další hráčí. Vystřídalo se jich sedm, doprovázela je basa a mandolina. Ještě o půlnoci sedělo pod terasou asi padesát zpěváků (lavice darovala firma Chodovar). Je vidět, že muzikantská tradice založená ve Valech panem učitelem Emanuelem Laffarem před zhruba čtyřiceti lety, stále žije. Občerstvení na celou akci zajistil pan Faměra.

Organizátoři hlídali Májku do rána a postarali se i o závěrečný úklid.

Večerní akce se konala na nově postavené zastřešené terase, která bude sloužit jako útočiště při letních přeháňkách pro návštěvníky dětského hřiště a také při kulturních akcích. JV