Úvod   >   Galerie   >   2012   >   Výročí postavení železnice 2012

Výročí postavení železnice 2012

140 let dráhy Cheb-Plzeň

O vybudování  tratě z Prahy do Plzně se pokoušela už v roce 1828Pražská železniční společnost jako pokračování koněspřežné dráhy z Prahy do Lán, k dokončení však nikdy nedošlo. Plzeňská průmyslová komora o dráhu velmi stála, a proto v roce 1851 žádala vídeňskou vládu o vybudování trati z Prahy přes Plzeň do Bavorska. Rakousko-Bavorská smlouva z roku 1852 obsahovala pouze mlhavě definované požadavky na nová železniční spojení mezi oběma zeměmi. Až v roce 1856 nová mezistátní smlouva již přesně definovala tuto trať jako součást spojení z Rakouska do Bavorska. Na traťovém úseku Praha (Západní nádraží, nyní Praha-Smíchov) – Plzeň byl slavnostně zahájen provoz 14. července 1862. PlzeňCheb byl otevřen 28. ledna 1872. V době dokončení patřil úsek z Prahy do Plzně pod Českou západní dráhu, která dále pokračovala po dnešní trati 180 do Furth im Waldu. Trať z Plzně do Chebu byla stavěna jako část železniční tratě VídeňČeské BudějoviceCheb (Dráha císaře Františka Josefa). V jízdním řádu z roku 1869 najdeme kromě několika nákladních vlaků též tři páry osobních vlaků ze Smíchova do Furth im Wald, které vzdálenost ze Smíchova do Plzně překonaly za 3 a půl hodiny a celkem dvanáctkrát zastavovaly. Firma sice nikdy nedosahovala závratných zisků, přesto se ji velmi dařilo a dokonce patřila k jednomu z největších daňových poplatníků na Smíchově. V roce 1884 byla celá dráha zestátněna. Ve 30. letech 20. století byly zdvojkolejeny úseky mezi Berounem a Plzní a v 60. letech pak úseky Plzeň Jižní Předměstí – Kozolupy
a úsek Lipová u Chebu – Cheb a ve stanicích bylo rozšiřováno kolejiště. 29.9.2012 se císař Franz Josef s císařovnou Alžbětou rozhodli provést inspekční jízdu po nově otevřeném úseku dráhy. Protože je však ve všech stanicích vítali, dorazili do Valů se zpožděním. Tam už je čekali pan starosta s paní starostovou, školní mládež, vesničané v krojích a dělný lid. Císaře přivítali chlebem a solí. Dětský sbor zapěl a zatančil, zatančili i dospělí. Císařský průvod však brzo zmizel v oblaku páry směrem na Mariánské Lázně.