Úvod   >   Historie   >   2020

2020

Schůze z. s. Centrum pro volný čas

Schůze se zúčastnilo 23 přítomných, omluveno bylo 5 členů a 3 neomluveni. Přítomni byli 3 hosté. Po zahájení byla zhodnocena činnost roku 2019, kdy proběhlo 24 kulturních a sportovních akcí. Z toho 4 akce v rámci česko-bavorského projektu „Živé Valy!“ (Noční rybářské závody, Lidová slavnost v Hofu, Výlet do Nagelu a Advent v Bavorsku), 3 akce uspořádali manželé Kakašovi společně s knihovnicí obce paní Bugyikovou (Offline odpoledne, Noc s Andersenem a  Halloweenský rej strašidel) ao vítání jara se zasloužili manželé Kakašovi s Valáčkem. Na zbylých 17 akcích se podíleli členky a členové Centra. Jedna akce – Vánoční turnaj v ping pongu – neproběhla vůbec, protože měla hospoda mezi svátky zavřeno.                                                             Většina akcí se stále těší oblibě, ale některé už mají malou návštěvnost. U těch méně navštěvovaných by se dalo uvažovat o změně nebo vynechání. Nejhůře loni dopadlo Na prázdniny s pohádkou. Zřejmě je poptávka nasycena, protože tuto akci převzaly vesnice v širokém okolí a většinou ve stejném termínu. V roce 2020 se Centrum zaměří na své tradiční oblíbené akce a zejména na Valské slavnosti a nové návrhy jsou vítány.Členská schůze jednohlasně odsouhlasila prodloužení smlouvy na pronájem klubovny od obce na stejnou dobu a za stejných podmínek jako ve smlouvě dosavadní.Za úklid klubovny po akcích bude vyplácena odměna 300,- Kč za jeden úklid.Klubovna se bude půjčovat pouze místním občanům. Při půjčení klubovny bude vybírána kauce ve výši 500,- Kč, která bude po řádném předání uklizené klubovny vrácena.

 Offline odpoledne

28. 2. pořádali manželé Kakašovi další oblíbené Offline odpoledne. V 16 hodin se v zasedačce sešlo více než dvacet dětí. Měly připraveno spoustu deskových her, ale začínali společně Bingem. Pak se rozdělily do skupinek ke stolům a hrály hry od Člověče, nezlob se přes Monopoly, Aktivity, Piškvorky, Ubongo, Ruletu, Tučňáky, Šachy, Mlýn, Dámu a další až k různým hlavolamům. Bylo připraveno občerstvení, ale v zápalu hry na bábovky a muffiny děti zapomínaly. Odpoledne uběhlo jako voda a bylo dalším důkazem, že není nutné být k zábavě „připojen“.

Maškarní karneval

 29. 2. 2020 byl v hostinci U Březího vlka uspořádán v 15 hod. Maškarní karneval pro děti a ve 20 hod. pro dospělé. Snad proto, že byly jarní prázdniny, se dětí nesešlo mnoho. Přesto pro ně byl připraven program. Předtančení na píseň z filmu Lotrando a Zubejda „Pod dubem, za dubem“ předvedli loupežníci. Přepadli chudáka pocestného a obrali ho o všechno mimo spodního prádla. Pak loupežníci provázeli děti odpolednem. Tančili s nimi a připravili pro ně tři soutěže a nakonec hodnocení masek. Z menších dětí vyhrál první místo kovboj, druhé Karkulka a třetí myšička. Ze starších dětí byl prvním místem ohodnocen voják, druhým pankáč a na třetím se umístila indiánka. Za originalitu dostal ocenění pavouček, miminko, které sice karneval prospalo, zavěšené v nosítku na mamince, ale nosítko byla maska pavoučka s nožičkami, hlavičkou a se vším, co má správný pavouk mít. Dospělí  výrobou masek nezklamali.  Porota to letos opravdu neměla lehké. Téměř všechny masky měly šanci na umístění. Přesto bylo možno vybrat jenom tři z nich. Po tanci a soutěžích došlo k očekávanému vyhlášení. Třetí místo obsadila krásně pruhovaná zebra, na druhém se umístil letec v balónu a na prvním místě právem stanula skupinová maska domorodců.

20.let Klátiláku - jak to začalo

Tomáš Podzimek se do Valů přistěhoval se svými rodiči, když mu byly 3 roky. Už od mala kolem sebe dokázal shromáždit kupu kamarádů a vymýšlet pro ně zábavu. Jako dospívající organizoval stavění májek, oslavy posledního dne roku a účastnil se Havelských posvícení. Později následovala neckiáda v Brodě nad Tichou, návštěvy lanových center, závody trabantů, seskoky z letadla v tandemu. Jeho záliba v adrenalinových sportech vyústily ve zdolávání vrcholů hor - Mont Blanc, Elbrus, Acocanqua, Groß Glockner a jiné. Pro svůj koníček zlákal svého bratra Jirku i několik svých kamarádů. Z Valů Radka Pavlinu a Petra Matouška.  S posledně jmenovaným běhá maraton, půlmaraton a Petr si zaběhl noční maraton Vltava Run.  Kvůli účasti na jednom z Yesenických půlmaratonů založili Tomáš s Petrem a dalšími kamarády oddíl Valští vlci a stejně pojmenovali i hudební skupinu, se kterou vystupují na Strunách, soutěžích Vesnice roku a slavnostech. Na kytaru se učil hrát od starších kamarádů Ládi Bartoše, Jardy Matouška, Radka Pavliny a Romana Cicáka v klubovně, kterou si valská mládež vybudovala v krčku za hospodou.  Svou přezdívku Šaman si vysloužil složením písně o šamanovi, ale to je prý na dlouhé povídání. Pro širokou partu kamarádů organizoval Tomáš vodácké zájezdy, dovolené na kolech a v zimě na lyžích. Účastnilo se jich často kolem čtyřiceti lidí. Tomáš nedokázal dlouho nečinně sedět. Když se nic nedělo, vymyslel třeba běh do kopce na čas nebo vyjít valský kopec na malířských štaflích. A tak vznikl i Valský Klátilák.  Jeho vznik se datuje do roku 2000. Kluci seděli v hospodě a vymýšleli, čím by sobě a svým kamarádům zkrátili dlouhou chvíli. Nakonec z nich vypadlo něco hodně podobné orientačnímu běhu. Protože tento běh plánovali úplně pro všechny, padlo mezi řečí slovo klátit se. A tak nazvali běh Valský Klátilák. Určili trasu, která byla zhruba stejná, jako je dnes, promysleli podrobnosti a sehnali ceny. První ročníky probíhaly v humorném tónu. Dva závodníci vyběhli svázaní jeden levou a druhý pravou nohou k sobě jako siamská dvojčata, další se cestou ofačoval a k cíli došel o berlích. Někteří si sebou nesli maketu auta, ze které jim čouhaly nohy, jako by jeli Flintstoneovi. Start býval u hospody, od roku 2011 se přesunul na dětské hřiště. Původní trasa vedla kolem autobusové zastávky k obecnímu úřadu k trati, po provaze přes jezírko za zahrádkami za obecním úřadem, pak šikmo lesem k Aleji Svobody od ML směrem ke Kynžvartu, k hájence Na Hvězdě, a křížem krážem zpět do Valů. Délka trasy je 7,5 km. Hodnotí se rychlost a počet zasažených cílů.  Cestou musejí účastníci absolvovat disciplíny jako je překonávání překážek, jimiž jsou průlez skružemi pod železniční tratí, hod granátem na cíl a střelba ze vzduchovky. Závod končí vyhlášením výsledků, ale zábava pokračuje. Prvním rokem se závodu účastnilo asi 11 lidí, ale později účast stoupala a po několika letech se pohybovala kolem stovky závodníků. A tak je tomu dodnes. 20. ročník byl přeci jen něčím odlišný. Běžel se obráceně. Tedy od obvyklého cíle k hájence Na Hvězdě, ke Králi smrků pod trať a na hřiště. Pozváni byli všichni, kdo celá léta Tomášovi pomáhali a také spoluzakladatel závodu Aleš Rulák. Pro ně a pro ostatní účastníky připravil Tomáš pečené selátko a další občerstvení. Protože neustále něco organizuje, využil přítomnosti většiny svých kamarádů a všech příbuzných a po vyhlášení výsledků závodu se na stejném místě oženil.

Valské ženy v Čapím hnízdě.

Věčně mladé valské důchodkyně navštívily už poněkolikáté Sezimovo Ústí. Jezdí tam zhruba stejná parta za zábavou, za poznáním a zároveň zvládnou zanechat nezapomenutelný dojem v ostatních účastnících zájezdu svými stejnokroji – valskými tričky. Brzo celý hotel (a asi nejen ten) věděl, odkud ženy jsou, co znamenají trička, která nosí a také, že vesnice Valy vyhrála v roce 2016 krajské kolo soutěže vesnice roku. Ženy si oblékaly valská trika na všechny zájezdy, které tam absolvovaly. Jindřichův Hradec, Tábor, nádherné poutní místo Klokoty a Čapí hnízdo, a další. Jely by i na Červený Hrádek, ale ten byl zavřený.  Své zážitky dámy líčily s nevšedním nadšením. Je fajn, že si dokážou užívat život a rozdávat kolem sebe pohodu a radost.

 Pletení košíků

Doba koronavirová nepřeje hromadným akcím. Byly odsunuty oslavy 350 výročí vzniku Valů, zrušeny Struny na terase, a jestli se bude konat Havelské posvícení je otázka za 500. Doufáme, že bude možné uspořádat aspoň venkovní akce, např. Rozsvícení vánočního stromu. Ale malé akce zakázané nejsou, proto Centrum uspořádalo pro zájemce kurz pletení z pedigu. Pedig je přírodní materiál. Jedná se o vnitřní část stonku popínavé liany Calamus rotang (ratanu). Vzhledem k jeho pórovité struktuře má velmi dobrou schopnost absorbovat vodu. Po namočení se stává ohebným, nepraská, a proto je velmi oblíbený k pletení. Kurz absolvovalo 8 zájemců. Začínali s nejjednoduššími výrobky, jako je obal na květináč nebo jednoduchá miska. Zvládli to s menšími či většími obtížemi všichni. 

Noční závody v rybolovu

V rámci výše uvedeného projektu se konal v červenci noční sportovní rybolov. Všechny přítomné osobně přivítal pan starosta Quido Vlk. Účastníkům akce přálo počasí, a i úlovky byly dobré. Družná atmosféra rozvíjela nové kontakty a přátelství. O občerstvení starali manželé Stretzovi. Martin uvařil, Maruška vydávala. Míra a Andrea Kakašovi dostali za úkol měřit ryby. Naběhali se dost, zvlášť když se najednou objevil úlovek na obou stranách rybníka. Závodů se účastnily i děti. A že braly svůj úkol vážně! Ani se od prutů nehnuly. Závod nakonec vyhrál pan Ludvík Fel. Nachytal 7,57m ryb. Za ním se umístil náš Martin Žižka s 6,78 m. a třetí byl Emil Šuta 6,55m.

Mokrosuchý Rybolov

V rámci česko-saského projektu „Spolu slavit – spolu žít!“ se v sobotu dne 26. září 2020 konala další akce. Jednalo se opět o rybářské závody, tentokráte však denní. Brzy ráno všechny přítomné u rybníku přivítal pan starosta Quido Vlk a prezentoval pravidla závodu. Následně si rybáři vylosovali pozice, ze kterých závodili. Všem přítomným patřil velký dík za účast a obdiv za výdrž v extrémně ošklivém počasí. Bylo pozitivní, že po suchých týdnech pršelo, avšak déšť byl vytrvalý, a ještě se k němu přidala zima kolem 7 stupňů a vítr, takže podmínky nebyly vůbec přívětivé. V soutěži dětí zvítězil Nikolas Forejt, z dospělých rybářů stanul na prvním místě pan Martin Stretz z Valů, druhé místo obsadil pan Jiří Hlaváček a třetí byl pan Roman Cicák rovněž z Valů. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli byl ve Valech rozsvícen Vánoční strom a instalován slaměný Betlém. Kvůli omezení nouzového stavu bez přihlížejících občanů. Jen ten, kdo šel v tu chvíli náhodou okolo hřiště, mohl být svědkem prvního bliknutí světel na Vánočním stromku. Strom byl přivezen z obecního lesa za pomoci jeřábu a plaťáku zapůjčeném firmou Dyleňská farma Vysoká. Instalován byl technikou do zabetonované čedičové roury. To umožnilo osadit strom se silnějším kmenem a větvemi sahajícími až k zemi. Poděkování za finanční podporu na instalaci stromu patří partnerovi akce Skupině ČEZ. Světla stromu budou svítit do Tří králů všem jako naděje lepších časů bez omezujících opatření, kdy se nejen pod Vánočním stromem sejdeme zase všichni společně.

 Mikuláš

v předvečer svátku svatého Mikuláše se ve Valech objevily tři známé postavy. Mikuláš osobně s andělem a nezbytným čertem. Nemířili tentokrát k hřišti, kde každoročně podělovali shromážděná dítka, ale zvolili náročnou trasu po jednotlivých domácnostech. Protože ani v nebi, ani v pekle nechtějí koronavirus, měla trojice roušky a dodržovala všechna pozemská nařízení, včetně zákazu zpěvu. Děti pro tentokrát musely zapomenout na připravené písničky, takže se většinou uchýlily k recitování, k vyjmenovaným slovům či chemickým prvkům. V kontrole poslušnosti čert preferoval čištění zubů a poslušnost. Trochu tajně doufal, že někdo zarecituje básničku o čertovi. Ale nedočkal se. I tak rozdal s Mikulášem a andělem všechny adventní kalendáře. Před rozchodem si všichni při popřáli setkání příští rok v bezkovidových časech opět na hřišti.