Úvod   >   Historie   >   2010

Kulturní akce v roce 2010

Mikuláš naděloval 

tradičně v Hospodě U Březího vlka. Pozvání na nadílku využilo 40 dětí, a zjevně žádné z nich nelitovalo. Tanec přerušil příchod Mikuláše s čertem a za básničku každé z dětí dostalo balíček a adventní kalendář . Velkou účast zajistily pozvánky doručené do všech schránek, což účastníci velice chválili. Celou akci organizoval Tomáš Podzimek za pomoci Martiny Patlejchové, Zlatky Horníkové a Pavly Sýkorové.   

Poděkování sponzorům: Zdeněk Votípka, Quido Vlk. 

Advent

začal ve Valech jako každoročně vázáním věnců. Letos však akce neměla velký úspěch. Téměř nikdo se nedostavil. Co naplat, ne z každé akce se stane tradice.

Setkání s důchodci

mělo úspěch jako každý rok u těch, kteří se zúčastnili.Tanec, hudba pohoštění a tolik potřebné popovídání si se známými v hezkém prostředí sálu Hostince u Březího vlka, by možná přilákalo víc seniorů, kdyby pozvánky na akci byly rozneseny o pár dní dříve.