O nás

   Že ženy chodily už několik let zpátky na obecní úřad cvičit, je stará záležitost. Tyto  ženy a několik dalších občanů v čele s paní Šmolíkovou se rozhodli tuto činnost rozšířit i na jiné kulturní a sportovní aktivity zejména pro děti. Proto vzniklo občanské sdružení “ Centrum pro volný čas”.  Sdružení spojuje lidi stejných zájmů a cílů, kteří se chějí nejen účastnit, ale i tvořit, rozvíjet,  zapojovat ostatní , hlavně děti a mládež. Výhoda je také v tom, že sdružení mohou  obdržet granty a příspěvky na svou činnost, které by jednotlivci nedostali. Sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. A v neposlední řadě je výhodou,  víc lidí, víc nápadů a víc rukou k dílu. Členství ve sdružení je dobrovolné. Povinností člena je seznámit se se stanovami a dodržovat je a také platit členské příspěvky. Ty budou použity na financování činnosti sdružení.  Se stanovami se mohou seznámit i nečleni v kanceláři obecního úřadu.   

   Dnes má za sebou spolek spoustu úspěšných akcí a měl nemalý podíl na Zlaté stuze v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje 2016. Scházíme se i mimo akce a naše snaha vytvořit kulturní a sportovní zázemí, spojit lidi dohromady se nemíjí účinkem.                                         


 V sekci historie najdete činnost spolku od jeho počátků dodnes.

 

Zveme Vás na tyto akce

5.9.2020 v sobotu 20. ročník Klátiláku

start va dětském hřišti v 10 hod., večer hraje KocovinaKlatilak


15.9.2020 v 17 hod. pořádáme kurz PLETENÍ Z PROUTÍ

Na 15.9 máme volná ještě místa. V případě většího zájmu, po obsazení kurzu v tomto termínu, budeme kurz opakovat.

 Budeme vyrábět buď obal na květináč nebo ošatku z přírodního a barveného pedigu. Barvy si budete moci vybrat podle aktuální nabídky. Seznámíte se se  založením osnov, opletkem 3 pruty, plátnovou vazbou a točenou uzavírkou. Ten, kdo to zvládne, by potom mohl i sám plést jednoduché výroby. Každý z účastníků bude mít k dispozici nářadí, materiál a pracovní list, kde bude mít uveden jednoduchý návod. 

ZÁJEMCI O KURZY V DALŠÍM  TERMÍNU SE MOUHOU HLÁSIT  NA ČÍSLE 737 904 675, emailu: centrumprovolnycas@seznam.cz nebo na FB. Termín přizpůsobíme Vašim potřebám s ohledem na možnosti školitele.


Videa najdete ve fotogalerii u jednotlivých akcí

V rámci akcí pořádaných organizátory akcí obcí Valy a Centra pro volný čas jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.
Organizátoři akcí obec Valy a Cenrum pro volný čas nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Kontakt na správce: 354623473, 737904675


Poděkování

Děkujeme za spolufinancování kulturních a společenských akcí v roce 2018

Karlovarskému kraji                                            obci Valy

Kv-krajZivy-krajValy-znak