O nás

   Že ženy chodily už několik let zpátky na obecní úřad cvičit, je stará záležitost. Tyto  ženy a několik dalších občanů v čele s paní Šmolíkovou se rozhodli tuto činnost rozšířit i na jiné kulturní a sportovní aktivity zejména pro děti. Proto vzniklo občanské sdružení “ Centrum pro volný čas”.  Sdružení spojuje lidi stejných zájmů a cílů, kteří se chějí nejen účastnit, ale i tvořit, rozvíjet,  zapojovat ostatní , hlavně děti a mládež. Výhoda je také v tom, že sdružení mohou  obdržet granty a příspěvky na svou činnost, které by jednotlivci nedostali. Sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. A v neposlední řadě je výhodou,  víc lidí, víc nápadů a víc rukou k dílu. Členství ve sdružení je dobrovolné. Povinností člena je seznámit se se stanovami a dodržovat je a také platit členské příspěvky. Ty budou použity na financování činnosti sdružení.  Se stanovami se mohou seznámit i nečleni v kanceláři obecního úřadu.   

   Dnes má za sebou spolek spoustu úspěšných akcí a měl nemalý podíl na Zlaté stuze v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje 2016. Scházíme se i mimo akce a naše snaha vytvořit kulturní a sportovní zázemí, spojit lidi dohromady se nemíjí účinkem.                                         


 V sekci historie najdete činnost spolku od jeho počátků dodnes.

 

Zveme Vás na tyto akce

 Potřebujete cestovat mezi okresy?

 Vzory formulářů ke krizovému opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března.

 


KURZ PLETENÍ Z PROUTÍ (termín 27.1.2021 se ruší) odkládáme po dobu trvání omezení akcí z důvodu Covidu. Nový termín včas zveřejníme

Budeme vyrábět buď obal na květináč, ošatku nebo cokoli, dle vašeho přání z přírodního a barveného pedigu. Pro obstarání patřičného množství materiálu je nutné se dopředu přihlásit na níže uvedeném tel. čísle nebo emailu. 
Kurz nebude omezen počtem míst hlásit se můžete všichni, začátečníci i pokročilí. Začátečníci budou vyrábět obal na květináč na překližkové dno. Pokročilí mohou procvičit to, co se naučili v základním kurzu nebo se naučit pletení dna a točené uzavírky.

 ZÁJEMCI O KURZY SE MOUHOU HLÁSIT  NA ČÍSLE 737 904 675, emailu: centrumprovolnycas@seznam.cz nebo na FB. 


Videa najdete ve fotogalerii u jednotlivých akcí

V rámci akcí pořádaných organizátory akcí obcí Valy a Centra pro volný čas jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.
Organizátoři akcí obec Valy a Cenrum pro volný čas nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Kontakt na správce: 354623473, 737904675


Poděkování

Děkujeme za spolufinancování kulturních a společenských akcí v roce 2018

Karlovarskému kraji                                            obci Valy

Kv-krajZivy-krajValy-znak