O nás

   Že ženy chodily už několik let zpátky na obecní úřad cvičit, je stará záležitost. Tyto  ženy a několik dalších občanů v čele s paní Šmolíkovou se rozhodli tuto činnost rozšířit i na jiné kulturní a sportovní aktivity zejména pro děti. Proto vzniklo občanské sdružení “ Centrum pro volný čas”.  Sdružení spojuje lidi stejných zájmů a cílů, kteří se chějí nejen účastnit, ale i tvořit, rozvíjet,  zapojovat ostatní , hlavně děti a mládež. Výhoda je také v tom, že sdružení mohou  obdržet granty a příspěvky na svou činnost, které by jednotlivci nedostali. Sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. A v neposlední řadě je výhodou,  víc lidí, víc nápadů a víc rukou k dílu. Členství ve sdružení je dobrovolné. Povinností člena je seznámit se se stanovami a dodržovat je a také platit členské příspěvky. Ty budou použity na financování činnosti sdružení.  Se stanovami se mohou seznámit i nečleni v kanceláři obecního úřadu.   

   Dnes má za sebou spolek spoustu úspěšných akcí a měl nemalý podíl na Zlaté stuze v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje 2016. Scházíme se i mimo akce a naše snaha vytvořit kulturní a sportovní zázemí, spojit lidi dohromady se nemíjí účinkem.                                         


 V sekci historie najdete činnost spolku od jeho počátků dodnes.

 

Zveme Vás na tyto akce

 30.11.  (sobota) - AdventnÍ vĚnce

ve 14 hodin (obecni Úřad) 


1.12. (neděle) -RozsvícenÍ vánočního stromu

v 17 hod. (zdobeni v 16hod)


6.12.(pátek) Mikulášská pro děti

v 16 hodin


8.12. (neděle) výlet autobusem do Bavorska

odjezd v 9:00 z autobusové zastábky ve Valech, 11:00-12:30 Hrnčířský vánoční trh na zámku Thurnau, 13:00-15:30 Bayreuth - Vánoční trhy v centru, 16:30-17:30 Nagel - návštěva bavorského partnera , s občerstvením, cca 18:30 návrat do  Valů

autobus a občerstvení v Nagelu je zdarma. Počet účastníků je omezen místy v autobuse. V případě zájmu se hlaste telefonicky na čísle 724 196 169 nebo osobně v kanceláři OÚ ve Valech.


Zumba - každé pondělí a středu od 19:00 hod

 v zasedačce Obecního úřadu ve Valech. Cvičíme podle DVD, Přezutí s sebou.


Videa najdete ve fotogalerii u jednotlivých akcí

V rámci akcí pořádaných organizátory akcí obcí Valy a Centra pro volný čas jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.
Organizátoři akcí obec Valy a Cenrum pro volný čas nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Kontakt na správce: 354623473, 737904675


Poděkování

Děkujeme za spolufinancování kulturních a společenských akcí v roce 2018

Karlovarskému kraji                                            obci Valy

Kv-krajZivy-krajValy-znak