O nás

 

Centrum pro volný čas, bylo založeno v dubnu 2012 jako sdružení. Jeho předsedkyní se stala paní Šmolíková, která řadu let  organizovala ve Valech kulturní akce. Místopředsedou je Tomáš Podzimek. V současné době vystřídala ve funkci předsedkyně Marii Šmolíkovou paní Marie Stretzová. Před několika lety převzal organizaci některých akcí a zároveň vymyslel spoustu dalších. Členství přijala i velká většina žen, které už léta chodí na Obecní úřad pravidelně cvičit a přidala se spousta dalších, kteří se rádi účastní kulturních a sportovních akcí ať jako pořadatelé nebo jen účastníci.

 

Spolek vznikl z důvodu velkého nárůstu akcí ve vesnici a z potřeby mít tyto akce jednotně organizované a také finančně zajištěné. Jako spolek máme také možnost využívat některých dotačních titulů a také toho podle potřeby využíváme. Svoji činnost směřujeme na kulturní a sportovní vyžití občanů a udržení tradic. 

 

  • Věnujeme se výtvarné a rukodělné činnosti  ( Velikonoční barvení a pletení pomlázek , Adventní věnce a výroba dekorací ve valské knihovně, každoroční malování na trika, Noc pokladů-vaření, Uzení sýrů-akce pro dospělé), 
  • osvětě a vědomostním soutěžím (přednášky,  letní kino, soutěže pro děti při dětském dnu, Na prázdniny s pohádkou)
  • udržování tradic (Stavění a kácení máje-pálení čarodějnic, Maškarní karneval, Havelské posvícení, Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš ), 
  • sportovní činnosti pro dospělé i pro děti (Valský klátilák, Turnaj v nohejbale " O prohár starosty", Vánoční turnaj v ping-pongu),
  • hudebním produkcím a tanečním zábavám (Struny na terase, Maškarní,Havelské posvícení a posezení s kytarami na závěr každé akce).
  • A také jen zábavě ( Dětský den, Na prázdniny s pohádkou,Silvestr pro děti).

 

Nezapomínáme ani na starší občany. Při rukodělných činnostech předávají své zkušenosti dětem, jsou zváni na každou z našich akcí a jen pro ně je každoročně pořádán večer pro seniory s kulturní vložkou.

 

Ke své činnosti hojně využíváme klubovnu na dětském hřišti, kterou občané vybudovali a vybavili za přispění sponzorů, obce a dotací. A také nově zrekonstruované víceúčelové hřiště. Tyto nemovitosti, vznikly proto, aby byly využívány a sloužily občanům k odpočinku, relaxaci a mimopracovnímu vyžití. 

 

O plánovaných činnostech se dočtete na hlavním meny.

 Členství ve sdružení je dobrovolné. Povinností člena je seznámit se se stanovami a dodržovat je a také platit členské příspěvky. Ty budou použity na financování činnosti sdružení.  Se stanovami se mohou seznámit i nečleni v kanceláři Centra na obecním úřadě.   

   Dnes má za sebou spolek spoustu úspěšných akcí a měl nemalý podíl na Zlaté stuze v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje 2016. Scházíme se i mimo akce a naše snaha vytvořit kulturní a sportovní zázemí, spojit lidi dohromady se nemíjí účinkem.                                         


 V sekci historie najdete činnost spolku od jeho počátků dodnes.

 

Zveme Vás na tyto akce

 HAVELSKÉ POSVÍCENÍ NETRADIČNĚ!

16.10.21 Vás zveme na Posvícení, které oslavíme netradičně na hřišti. Krojovaná skupina obejde domy jako pokaždé. V cca 20 hodin. se sejdeme na hřišti. Občerstvení zajištěno.   Vzhledem k rekonstrukci nemůže akce proběhnout v hostinci.


KURZ PLETENÍ Z PROUTÍ

23.10.21 v zasedačce OÚ ve Valech budeme vyrábět  ošatku z přírodního a barveného pedigu jednoduchou metodou, kterou zvládnou i ti, kdo nemají s pletením žádné zkušenosti. Pro obstarání patřičného množství materiálu je nutné se dopředu přihlásit na níže uvedeném tel. čísle nebo emailu. 
Kurz nebude omezen počtem míst hlásit se můžete všichni, začátečníci i pokročilí.

 ZÁJEMCI O KURZY SE MOUHOU HLÁSIT  NA ČÍSLE 737 904 675, emailu: centrumprovolnycas@seznam.cz nebo na FB. 


VEČER PRO SENIORY

5.11.2021 zveme všechny občany ve věku nad 65 let na večer plný kulturních vystoupení s občerstvením. Místo konání akce včas zveřejníme.


Adventní věnce

25.11.21 vás zveme do Bažantnice na výrobu předvánoční výzdoby.


Videa najdete ve fotogalerii u jednotlivých akcí

V rámci akcí pořádaných organizátory akcí obcí Valy a Centra pro volný čas jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.

Organizátoři akcí obec Valy a Cenrum pro volný čas nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Kontakt na správce: 354623473, 737904675


Poděkování

Děkujeme za spolufinancování kulturních a společenských akcí v roce 2018

Karlovarskému kraji                                            obci Valy

Kv-krajZivy-krajValy-znak