Úvod   >   Historie   >   2013

Kulturní akce 2013

Maškarní karneval

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. I dnes probíhají maškarní karnevaly převážně v lednu a únoru, ale už se tak přísně na datum nehledí, předjaří je vhodné  proto, že venku  není tolik práce , den je kratší než v létě, a to přímo vybízí k společenské zábavě.  23.února 2013 odpoledne se v hostinci sešlo 54 dětí. Tanec, soutěže v hodu kroužků, v hodu tenisákem na cíl, soutěž masek, to byla náplň celého odpoledne. Při tanci dětem předcvičovali trpaslíci, kteří celou zábavu uvedli povedeným tanečkem ve vlastní choreografii. Pak vytáhli děti na parket a provázeli je až do večera. V soutěži masek školních dětí zvítězili: Kuchař, Indiánka, Gargamel. V předškolácích: Rytíř z Valů, Kovboj a Pirát

Soutěž „Vesnice roku„

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Téměř dva měsíce měly obce na to, aby poslaly přihlášku do soutěže o titul Vesnice roku 2013 a začaly se tak připravovat na návštěvu krajské hodnotitelské komise. V letošním roce bude v průběhu měsíce května a června navštíveno a hodnoceno celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Písní a tancem".

Všechny přihlášené obce budou hodnoceny v následujících oblastech:

 koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.

Novinkou letošního ročníku je také dobrovolná kategorie Video Vesnice roku. Všechny přihlášené obce mohou natočit krátká videa, která umožní široké veřejnosti nahlédnout do jejich obce, seznámit se s jejími obyvateli, projekty a zároveň s její neopakovatelnou atmosférou. Smyslem videa je přinést co nejpestřejší obraz obce a představit zajímavé aktivity či projekty, které činí obec zajímavou a výjimečnou. Může se jednat o historické perličky, unikátní památky, staré tradice či obyčeje. Obce se také mohou pochlubit projekty, které se jim podařily zrealizovat, nebo které teprve chystají. Představit mohou také společenský a spolkový život, který dělá každou vesnici nejen místem k bydlení, ale také místem pro život.

Naše obec se letos také přihlásila do soutěže, protože máme skutečně co ukázat. Pořádá se zde víc než 12 kulturních akcí za rok, minimálně 3 sportovní a co se týká aktivity občanů, bylo odpracováno spousta brigádnických hodin na výstavbě klubovny a udírny na dětském hřišti i na úpravě obce. Udržujeme i tradiční akce jako jsou Havelské posvícení, stavění a kácení máje, Dětský den, maškarní a podobně. Tradicí se stala i sportovní akce Klátilák. K občanské vybavenosti přispívá knihovna, která kromě běžného provozu pořádá i akce pro dětské a dospělé čtenáře, obchod, opravené nádraží a dětské hřiště.  Můžeme se chlubit i dobrým stavem inženýrských sítí, které jsou postupně budovány a opravovány. I veřejná prostranství máme pěkně upravená, a to zejména díky péči a brigádnickým hodinám občanů. Připravují se také další projekty-výstavba chodníku podél dětského hřiště, lávky přes potok a výsadby zeleně. V knihovně mohou občané zdarma využít internet na dvou počítačích.

V soutěži „Vesnice roku 2013“ naše  obec vyhrála DIPLOM  za rozvíjení lidových tradic a k tomu nemalý finanční dar 30 000,-Kč.

Peníze se hodí, ale víc hřeje pomyšlení na to, že naše úsilí k něčemu vedlo, že se lidé rádi sejdou a nezapomenou na to, že život nejsou jen večery u televize a honba za výdělkem, ale i společná setkání a zábava, že každoroční účastí na kulturních a sportovních akcích zhodnocují nejen svůj život, ale i zvyky svých předků, a  že ukazují svým dětem cestu k pohodovému spolužití a smysluplnému trávení volného času.

Kromě toho jak žijeme, bychom ale měli myslet i na to, kde žijeme. Převážná většina obyvatel má svá obydlí a jejich okolí pěkně upravená. Obecní úřad rovněž vynakládá nemalé úsilí na údržbu veřejných prostranství. Naši námahu však bohužel kazí lidé, kteří nechávají své pozemky ladem. 

Dne 29.3.2013 jste se mohli zúčastnit Velikonočního barvení.Kromě vytváření voskových a batikovaných kraslic paní Marvalové, Hroudové a Šmolíkové, předvedla paní Trousílková techniku výroby obháčkovaných kraslic. Je krásné, když starší generace může takto předat své vědomosti a umění těm mladším. Tuto techniku už mnoho lidí neovládá, ale je možné, že takto najde ve Valech paní Trousílková nástupce. Také došlo na pletení pomlázek, takže ani chlapci nepřišli zkrátka. Pomlázky a kraslice, které děti zhotovily, by snadno mohly konkurovat výrobkům zručných dospělých. V zasedací místnosti se zrovna připravovala putovní Velikonoční výstava, takže se děti mohly inspirovat. Takovéto odpoledne šikovných rukou jistě nebylo ve Valech poslední, takže se budeme těšit, co pro nás ženy z „Centra“ opět přichystají.

Stavění máje – čarodějnice  Kdo by si myslel, že špatné počasí odradí občany od každoroční májové oslavy, ten by se mýlil. Dětské hřiště se začalo plnit už krátce před čtvrtou hodinou. Čekání na stavění májky zkrátili pořadatelé dětem hrami a soutěžemi. Mezi tím byla májka upevněna do stojanu a připravena k ozdobení. Děti se seběhly a spolu s rodiči „omašlili“ věnec i vršek májky.

K pobavení přihlížejících se s Májkou vznesla i čarodějnice na turbokoštěti. Kolemjdoucí ji nepřehlédnou ani v noci, protože si svítí na cestu.

Začínala Svatojakubská noc, tak jsme čekali s napětím, kdy přilétnou i ostatní čarodějnice. Trochu nás zklamaly. Přilétly jen tři a jeden čaroděj. Takže ceny za první až třetí místo dostali všichni. (O druhé místo se podělily dvě identické čarodějné sestry).

Když se rozhořela vatra, shořela další čarodějnice-slaměná. Děti si opékaly buřty, rodiče je hlídali, aby nespadly do ohně a na terase se začali rozehrávat kytary. Zpěv zněl dlouho do noci.

Kácení máje-Dětský den

 Každoročně 1.6. slaví děti na celém světě svůj svátek, ani my jsme je o tuto radost nechtěli připravit, a proto v tento den byly pro děti připravené soutěže, jízda na čtyřkolce, střelba ze vzduchovky, ukázka výcviku psů, ukázka modelů letadel a létajícího psa, a přehlídky hasičské techniky.

Prvními návštěvníky dětského hřiště, kde se oslava konala, byly dvě divoké kachničky, které se cachtaly v louži vytvořené vytrvalým deštěm. Brzo je však následovaly děti, protože tato netradiční disciplína- cachtání je uváděla ve vytržení. Přišlo tentokrát kolem sta návštěvníků. Na tak mokrý den to nebylo špatné. Je pravda, že před začátkem oslav přestalo pršet a jen během odpoledne několikrát mírně sprchlo. Děti i pořadatelé však vydrželi do konce.

Děkujeme všem pořadatelům, modelářům, kynologům, hasičům, a sponzorům Pivovaru CHODOVAR a pekárně PENAM a ostatním.

Stavba udírny s grilem

Vedle klubovny u dětského hřiště se nacházela bývalá betonová nádrž sloužící k přečerpávání vody pro místní kasárna. Zbourání a zavezení základu by bylo velice nákladné a tak jsme přemýšleli, jak tento prvek využít. Při veřejných akcích je zapotřebí občerstvení, a proto padla volba na výstavbu grilu s udírnou. O zastřešení betonového základu dřevěnou konstrukcí se postaralo pět mužů z obce. Na vyzdění grilu a udírny pracovala místní rodina. Obec dostala darem cihly, dřevěná dvířka k udírně, kovová dvířka k topeništi a komín. Přívod elektřiny a osvětlení nainstaloval valský elektrikář. Všichni výše jmenovaní se celé akce účastnili bez jakýchkoliv finančních nároků a za to jim patří veliké díky. Udírna a gril budou sloužit při veškerých obecních akcích a zároveň je může po domluvě na obecním úřadě používat i veřejnost pro své soukromé akce.

   Turnaj v nohejbalu-o pohár starosty

Poprvé v historii se uskutečnil v naši obci nohejbalový turnaj „O pohár starosty obce“. Turnaje se zúčastnilo 8 tříčlenných družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Turnaj měl velmi dobrou úroveň a kromě místních týmů dorazila i družstva z okolí. Z dopoledních skupin dokráčely do semifinálových bojů týmy “ Benga, Valy, Loko důchodci a Senožrouti.  Semifinálové zápasy měly velmi dobrou kvalitu a vyrovnanost družstev dokazoval fakt, že týmy vyhrály své zápasy jen těsně. V zápase o třetí místo zvítězil tým Benga, který si poradil se Senožrouty.  Ve finále, které patřilo k vrcholu celého turnaje na sebe narazily opět celky Valů a Loko důchodci (v základní skupině vyhrála trojice Valy). Tentokrát tým Loko důchodci“ vrátil Valům porážku ze základní skupiny, stal se vítězem turnaje a držitelem putovního poháru do roku 2014. Celý turnaj provázelo pěkné počasí a příjemná nálada všech zúčastněných, kteří se již těší na další ročník turnaje.

Na prázdniny s pohádkou Připravit tuto akci nebylo jednoduché. Účastnilo se jí spousta aktérů a počasí nebylo příznivé. Ale protože se všichni chopili svých úkolů s nadšením, můžeme s uspokojením konstatovat, že zahájení prázdnin proběhlo dobře a s úspěchem. Děti přivítala Víla Amálka. Rozdala jim mapy s trasou. Na ně dostaly na každém stanovišti razítko, že úspěšně absolvovaly dovednostní nebo znalostní testy připravené na stanovištích. Ája s Fíkem děti prověřila ze „skoku do dálky pro něco“, Mickeymaus měl připravené kuželky, stavebnici z kostek, v lese čekala Káča s čertem se znalostní soutěží: děti třídily co do lesa patří a co ne. Opodál Krakonoš s Ančí zkoušeli děti ze znalosti zvířat.  U Ivánka a Ježibaby zapletly děvčata Nastěnce cop a chlapci stříleli lukem. Na rybníce převážel indián na kánoi a vodník chytal dušičky těch, kteří neuhádli vodní živočichy na obrázcích nebo vystavené v akváriu. Děti všechno správně věděly, tak vodník neulovil ani jednu dušičku.

Poslední soutěž byla u myslivce. Děti dávaly dohromady strom, list a plod. Pak už jen Křemílek s Vochomůrkou předali dětem těžce vysloužené dárkové balíčky. Pak se opékaly buřty a děti se rozběhly domů pro teplejší oblečení na večerní představení. Pro děti se promítal Kozí příběh se sýrem a pro dospělé Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka.

Struny na terase

Záměrem této společenské akce bylo poukázat na to, kolik muzikantů v obci máme a zapojit je do veřejného života. Ne všichni měli odvahu se postavit před publikum. Přece jen je něco jiného hrát kamarádům u táboráku a něco jiného stoupnout si na ozvučené pódium. V prvním ročníku „Strun na terase“ účinkovali: Radek Pavlina, Tomáš Podzimek s valských chlapcem, Milan Bubanec se Standou, Jarda Matoušek a Radek Barcaba. Hosty byli houslistka paní Smrčková, basová kytara paní Psotková a kytara pan Psotka. Koncert přilákal vedle místních i přespolní diváky. Pořadatelé doufají, že v dalších letech přibude jak účinkujících, tak diváků.

 Rozloučení s prázdninami

 O poslední prázdninové sobotě se děti přišly rozloučit s prázdninami, jako předchozí rok, na dětské hřiště. Čekala je oblíbená zábava – malování na trička. Děti projevily velké výtvarné schopnosti. Nezáleželo na věku, barevné čárky na triko zvládli i ti nejmenší, a když se čáry spojily v obrázek bylo umělecké dílo na světě.

Nemenší zájem jevily děti o malování na tvář. Možná by to také zvládly samy, ale pod rukama maskérek paní Nejedlé a paní Vlkové se rodily víly, Spidermani, kočičky a tygříci, na které si dětští výtvarníci ještě netroufli.

Kdo už byl namalovaný a měl nakreslené tričko, šel si opéci buřta. A protože počasí se vyvedlo lépe než na začátku prázdnin, bavily se děti na hřišti až do večera.

Valský klátilák .

7.9.2013 proběhl už 13tý ročník amatérského přespolního běhu. Účastnilo se 61 závodníků. V kategorii dospělých 35 a kategorii dětí 26. Nejstarší běžkyni bylo 54 let a nejmladšímu 9 měsíců. Z toho je vidět, že tento závod zvládnou opravdu všichni. Trasa byla letos trochu pozměněna, ale disciplíny běh rourou, hod granátem a střelba ze vzduchovky zůstaly stejné. Ceny, které darovali sponzoři, však dostali všichni účastníci závodu. Sponzory třináctého ročníku Klátiláku byli: Chodovar, Reklamní agentura ALWE, Restaurace U Březino vlka, RC Morisson, Autoopravna Provazník, Rybí prodejna Valy, Zastávka Start, Nová Karna, Rehabilitace L. Koppová, Kemp Luxor, Kadeřnictví Matrix L. Himmlová, Leh-House, Best-LED.

Havelské posvícení

připadlo tento rok na 19.10. Do krojů se opět nastrojila mladá děvčata a chlapci. Za doprovodu hudby procházeli celou vesnici. Zvali občany na večerní zábavu do hostince, tancovali a zpívali už cestou a pozvaní jim sypali do košů koláče na dámskou volenku.

Takový je už v naši vesnici zvyk. Za muzikanty a krojovanou mládeží se táhnou děti, rozradostněné, že se něco děje. Večer v hostinci začal kolem krojované skupiny, která rozverně vběhla do sálu a po kolečku vzala k tanci přítomné návštěvníky. K tanci hrála Barevna hudba a před půlnoci byla dámská volenka.

Za taneček platili pánové koláčky, které museli koupit. To je další ze zvyků při posvícení. Po volence se tančilo a pak byla vylosována tombola. Jako každý rok se přítomní rozcházeli pozdě v noci, skoro až k ránu.

Den seniorů 1.listopadu byli pozváni do sálu hostince všichni valští obyvatelé, starší šedesáti let. Zastupitelé ve společenských oblecích je vítali u vchodu a předali jim malou pozornost. Po společné večeři byl čas na trochu kultury. Varhanistka a houslista jim zahráli nejen na vážné téma, ale i písně, které si s nimi mohlo obecenstvo zazpívat. Pak začala volna zábava. Páni zastupitelé postupně vyzvali k tanci všechny přítomné dámy a večer tak pomalu plynul v hovoru, tanci a zábavě.

Adventní věnce

Týden před začátkem adventu je tak akorát čas na výrobu věnců. Jak loni, tak i letos přijela na tuto akci floristka, aby byla nápadem nebo pomoci k dispozici těm, kdo nejsou tak zkušeni nebo jsou s vlastním umem v koncích. Věnce, které vznikly, byly opravdu moc pěkné. Nejmladším účastníkem,

byla tříletá Lucinka, která s pomocí babičky vyrobila věnec pro maminku. A jak loni, tak i letos věnovaly ženy starostovi vlastnoručně zhotoveny věnec.

Rozsvícení vánočního stromu.

Kolem třetí hodiny první adventní neděli, se začali scházet lidé ke stromu, který před tím umístili do stojanu pořadatelé akce. Ti ho také přinesli z lesa, což nebyl zrovna jednoduchý úkol. Postupně na stromku přibývaly ozdoby, byl omotán řetězem, postaven a po projevu pana starosty rozsvícen.

Mezi tím na tabuli přibývalo vánoční cukroví. Každý nějaké přinesl. A když nastoupil sbor pana Korejse s dechovými nástroji a začal hrát koledy, byla vánoční nálada dokonalá. Pan Korejs rozdal divákům texty koled a tak zpívali všichni přítomní. Následovalo vystoupení pana Žižky s vnuky, kteří hráli na trubky. Tak jako loni i letos sklidili bouřlivý potlesk. Pak už si lidé užívali vánoční atmosféry, popíjeli svařáček (děti punc bez alkoholu), pojídali cukroví a opékali na ohni buřty. Děti běhaly okolo nadšené, že ostražitost rodičů polevila. Hospodyňky si vyměňovaly recepty na cukroví a pánové probírali jako vždy kde – co.

Mikulášská pro děti

Na návštěvu Mikuláše se děti každý rok velice těší, i když ji některé očekávají s rozechvěním. Co kdyby byly v pytli opravdu jen brambory a uhlí? Nebo co když v tom pytli skončí samy? Ale nemusely se bát. S Mikulášem přišel anděl a ten držel od hodných dětí čerty dál. Jen jednoho zatvrzelce čerti odnesli, ale asi zlobil tolik, že ho ani v pekle nechtěli, protože se za chvíli vrátil zpátky.

A uhlí s bramborami je už tak drahé, že je ani čerti nerozdávají. Čekání na příchod Mikuláše si děti krátily tancem a soutěžemi. Když pak Mikuláš opravdu přišel, mel pro něj každý připravenou básničku a sliby, že se v příštím roce polepší. Jedna statečná holčička dokonce odevzdala Mikuláši dudlík.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

se konal 28.12.13 Účast byla letos poněkud menší než v předchozích letech. Hrálo se na dvou stolech na dva vítězné sety do jedenácti bodů.