Úvod   >   Historie   >   2011

Kulturní akce v roce 2011

Maškarního karnevalu

- odpoledne pro děti  se zúčastnilo přes 60 dětí. Sál praskal ve švech. Takovou účast na této akci Valy ještě neviděli. Pořadatelé (Tomáš Podzimek a spol.) připravili několik hezkých soutěží a samozřejmě vyhodnocení nejhezčích masek. Podle reakcí dětí i rodičů se všem celé odpoledne velmi líbilo. Děkujeme pořadatelům. 

Večer patřil maskovaným dospělým. I oni si přišli na své. K věci patřily rovněž soutěže a vyhodnocení masek. K tanci dospělým i dětem hrála reprodukovaná hudba. Opět vše pod taktovkou Tomáše a jeho pomocníků. V komisï hodnotící masky zasedla  paní  hosdpodská, které to mimochodem v červené róbě s kloboukem moc slušelo.  Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli na uskutečnění těchto akcí.

Příprava májky  9. dubna na dětském hřišti

Celkem 14 místních občanů přišlo připravit hřiště pro májové slavnosti. Ohraničili malé a velké ohniště, vystavěli velkou hranici na pálení čarodejnice, pokáceli, donesli a očistili strom na Májku. Jámu na stojan vybagroval pan Kocourek, beton dodali pan Bubanec a Barcaba, dřevo na hranici zajistil pan Křížek. Zvedák zhotovili, instalovali a zaplatili pánové Tomáš Podzimek, Petr Hrouda, Petr a Jarda Matouškovi, Quido Vlk a Václav Vávra.

 Májka  30. dubna

Zvyk stavění máje (ozdobené smrky, borovice nebo jedle) pochází pravděpodobně ze 16. století a na mnoha vesnicích i městech se zachoval dodnes. Májka se obyčejně staví první květnový den. Májky symbolizují definitivní vládu jara a ohlašují měsíc lásky. Stavěli je chlapci pod okny svých vyvolených jako vyznání. Májku je také třeba uhlídat a nenechat si ji ukrást od hochů z okolních vesnic. Poražená nebo odnesená májka je totiž pro danou vesnici ostudou. V naší vesnici byla májka postavená každý rok, co si pamatuji. Bylo ovšem rok od roku těžší sehnat dobrovolníky na obstarání stromu i dřeva na večerní hranici. Nakonec zůstal jediný organizátor této tradice- Tomáš Podzimek. Díky jemu tato tradice ve vsi nevymizela. Spolu se svými kamarády zajišťoval všechno včetně buřtů a čarodějnice. Kromě Máje se ujal i ostatních kulturních akcí a zároveň zavedl novou tradici orientační běh „Klátilák“, který vloni oslavil desetileté výročí. Možná i díky tomu mu byla zastupitelstvem svěřena starost o kulturu v obci. Za vydatného přispění Petra Matouška, Zlatky Horníkové, Pavly Sýkorové, Martiny Patlejchové a Quido Vlka, zorganizoval již řadu akcí. Z nich měl velký úspěch Maškarní bál pro děti. Tak velkou účast tato akce už spoustu let neměla. Není možné se také nezmínit o Stavění Máje. To, že vyšlo počasí, by se dalo přičíst jedině tomu, že si ho jako Šaman (Tomášova přezdívka) přičaroval. Ale to, že přišlo kolem stovky lidí, už svědčí i o dobré pověsti Tomášem organizovaných akcí a také o velkém zájmu lidí o podobné, dobře organizované a zajímavé akce. Akce začínala přesně v 16 hod. soutěžemi pro děti. Soutěžilo se v postaveném stanu i na dětském hřišti, kde k soutěžím byly využity i dětské atrakce. Sladké odměny darovaly paní Filipčíková, Barcabová, Bubancová a Seifertová. Pořadatelé se za pomoci majitelky místní restaurace, Drahomíry Mouchové, postarali o i pitný režim. Děti dostaly zdarma limonády od pivovaru Chodovar. Po soutěžích si na malém táboráčku děti opekly buřty darované řeznictvím Kroupa. Program pro dospělé začínal v půl sedmé stavěním máje. Bylo se na co dívat, protože byl poprvé použitý zvedák, který značně zvýšil bezpečnost a snížil námahu vynakládanou na postavení a zakopání ozdobeného stromu. Májka se vyhoupla k obloze za potlesku všech přítomných. Poté byla zapálená hranice a na ní upálena čarodějnice jako symbol zničení zlé moci. O půlnoci před sv. Jakubem a Filipem měly zlé síly moc škodit lidem a daly se nalézt nejrůznější poklady v podzemních slujích a jeskyních. Na ochranu před zlou mocí čarodějnic se na vysoko položených místech pálily ohně. Postupem času se z této tradice stalo nám známé pálení čarodějnic. V sedm hodin začaly hrát kytary. Ještě o půlnoci sedělo kolem ohně asi padesát zpěváků. Organizátoři hlídali Májku do rána a postarali se i o závěrečný úklid. Nutno říci, že moc práce neměli. Myslím, že je příjemně překvapilo, že zúčastnění odpovědně využívali přistavený sud na odpadky a za to jim děkujeme. Je vidět, že si práce organizátorů váží. Kulturní komise má v obci ještě další plány. Bývalou požární zbrojnici, která stoji hned vedle areálu dětského hřiště, by chtěli získat od obce Velká Hleďsebe a přestavět na sociální zázemí (WC, umývárna, výdej občerstvení, uskladnění lavic a stolů), které by se využívalo při podobných akcích. Podle průzkumu by takové zařízení uvítalo hodně občanů. Takže nezbývá než popřát hodně úspěchů.  

Volkswagen Maraton Praha                                                

Dne 8. Května 2011 se konal závod Volkswagen Maraton Praha, který přivítal na startu téměř 8 500 běžců  devavesáti národností. Délka tratě je 42,195 km. Start i cíl závodu byl na proslulém Staroměstském náměstí a maraton vedl skrz různé  pražské  čtvrti,  podél  řeky  a  srdcem  středověké  metropole. Naši  obec  zde  úspěšně  reprezentovali v dresech se znakem obce Tomáš Podzimek, Petr Matoušek, Jakub Křížek  

Vytřeli nám zrak

Spousta obyvatel Valů se s nelibostí dívala na nevyužívanou investici- tenisové hřiště. Nikoho však nenapadlo to, co pány Daniela Nejedlého, Jana Ouředníka a Antonína Dvořáka. Ti se sebrali a jednoduše hřiště uklidili, zametli, upravili povrch a zválcovali. Díky jim bude hřiště zhruba od začátku července přístupné za stanovených pravidel a zřejmě i malý poplatek  veřejnosti. Poplatek bude určen na úhradu provozu hřiště a provozní řád bude dostupný na obci  i na hřišti. Ještě jednou velký dík pánům Nejedlému, Ouředníkovi a  Dvořákovi.

Dětský den ve Valech

Skákání v pytli, slalom, rybolov, porážení kuželek, házení kroužků na cíl, kolo štěstí, lov pokladu v kukuřici, házení míčů na klauna, trhání lízátek po slepu, prolézání tunelem pobavilo malé i větší děti při jejich oblíbeném Dětském dni, která se konal dne 4.6.2011 na dětském hřišti ve Valech. Tyto soutěže, při nichž nemalým lákadlem byly i odměny v podobě cukrovinek a drobných hraček, byly doplněny hudbou a oblíbeným opékáním špekáčků. Děti shlédly i kácení máje a k večeru jim u táboráku opět zahrály kytary. Bylo připraveno i odpolední občerstvení a nápoje. Tento den plný her připravila kulturní komise ve Valech, na organizaci se podíleli: Tomáš Podzimek, Pavla Sýkorová, Zlatka Horníková, Martina Patlejchová, Petr Matoušek, Lucka Horníková, Dana Pavlinová, Hanka Budyiková, Quido a Jana Vlkovi,Vítek Barcaba, Jakub Křížek, Martin Fáměra, Ladislav Bartoš, Lucka Trochová, Petr Pavlovic. Poděkování sponzorům: Petrovi Filipčíkovi, Zlatce Datlingerové, Ladislavu Drobnému, Rostislavu Blahoutovi a Jiřímu Fáměrovi.    

VALSKÝ KLÁTILÁK

proběhl poslední srpnovou sobotu. Přestože celý týden před tím i v neděli po tom bylo počasí umírněné, v sobotu mrholilo od samého rána. Možná proto přišlo pouze 13 dětských účastníků. Každý junior si vybojoval medaily a věcné ceny. Dospělých se sešlo 30. Poprvé v historii ´´Klátiláku´´ se účastnil i zástupce obce – místostarosta p. ing. Hrouda s manželkou. Obsadili krásné 20. místo. Trasa vedla jako vždy kolem Obecního úřadu rourou pod tratí, lesem na Alej Svobody, kolem Krále smrků, kde bylo stanoviště házení granátů a dále lesem kolem hájenky Hvězda, přes stanoviště se střelbou ze vzduchovky a pak již do cíle k Hospodě u Březího vlka. Ceny za účast dostali všichni závodníci, ale nejhodnotnější obdrželi tradičně za první až třetí místo. 50 l sud piva Chodovar letos vybojoval Michal Štefec, 20 l sud piva Chodovar vyhrál David Špindler a třetí místo, bednu piva Chodovar získal Luděk Lazur. Nejlepším valským závodníkem byl Daniel Hančin, který se umístil na krásném čtvrtém místě. Na posledním místě došel do cíle Vítek Barcaba a získal tak již tradiční cenu 1 l Fernetu. Po ´´práci´´ následovala zábava. Účastníci běhu i diváci se bavili při hře na kytary dlouho přes půlnoc. Za organizaci celé akce vděčíme Tomášovi Podzimkovi a jeho kamarádům. Sponzorské dary dodali Pivovar Chodovar, Karna, Petr Filipčík, Jiří Fáměra – RC Morison, Restaurace u Březího Vlka, Autoservis Karel Provazník, Kareřnictví Matrix, Vlastimil Votípka, Rehabilitační a maserské služby L. Koppová, Autokemp Luxor, Reklamní studio Alwe. 

Setkání seniorů

se konalo v sobotu 22.10. 2011. Byli pozváni obyvatelé Valů starší šedesáti let. Každého uvítali členové zastupitelstva  malým dárkem. Po krátkém projevu místostarosty obce pana ing. Petra Hroudy
následovalo předtančení country skupiny manželů Kandráčových a ukázka latinskoamerických tanců. Po večeři se účastníci mohli věnovat zábavě a tanci , který doprovázela kraslická hudební skupina Meteor. Podle účasti můžeme soudit, že tento již tradiční večírek se těší velké oblibě. Akce proběhla jako každý rok v režii obecního úřadu a nepřekročila částku stanovenou rozpočtem. Děkujeme paní Mouchové za bezplatné poskytnutí sálu.

Posvícení

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou¨dobu. Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své příbuzné a přátele, ale také proto, že se jim díky této slavnosti naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. Císař Josef II.roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také havelské posvícení“. Původcem posvícení v naší vesnici byl ochotnický soubor, který byl založen v roce 1957 panem Emanuelem Laffarem a čítal asi 11 lidí.Premiéru první hry s názvem Selská láska odehráli v roce 1959 a poté následovaly další hry (Poslední muž  1960,Tvrdohlavá žena 1961,Samota Nadějov 1962 a Chudák manžel 1963) Asi v roce 1960 vyhrál soubor první cenu v okresní soutěži a jako odměnu obdržel čtyři páry chodských krojů. Někteří z místních pocházeli z Moravy, kde krojované hody mají dávnou tradici a tak padla volba na krojované posvícení a protože byl pozdní podzim, vybrali posvícení Havelské, a tak to všechno vzniklo. Zásluhou paní Šmolíkové se tato krásná tradice zachovala až do dnešní doby a za to patří jí a všem, kdo se na tomto podíleli, veliké poděkování. Tradicí  je, že obyvatele zvou na taneční zábavu mladí muži a dívky v chodských krojích. Jdou dům od domu se zpěvem a muzikou. V domácnostech je většinou čeká občerstvení a koláče do tomboly na dámskou volenku. Letos se tak stalo opět i přes nepřízeň počasí. V hospodě krojovaní roztančili zábavu a  pak vzali do kola i ostatní. K tanci hrála skupina Pralesanka a oslava se protáhla dlouho do noci. Děkujeme paní Kachlířové za fotografie a za objasnění původu vzniku posvícení.

Cestovatelská přednáška na téma Peru a Bolívie

Díky Petru Hroudovi jsme se na chvíli ocitli v Peru, kde strávil půl roku na zahraniční stáži při fakultě strojní na ČVÚT. Během svého pobytu zde poznal mnoho ze života v této exotické zemi. Její skryté krásy, chudobu i pohostinnost místních obyvatel. Kulturní rozdíly mezi naší zemí a Peru ho zprvu ohromily, ať už šlo o jídlo, architekturu, způsoby dopravy. Na přednášce byly k vidění fotografie nejen z hlavního města Limy, ale také mnoho snímků z And a z cesty po Bolivii, kde navštívil mnoho krásných a často "bohem zapomenutých“ míst. Z La Pazu až na vrchol šestitisícové hory s názvem Huayna Potosi, což v kečuanštině znamená mladá a bohatá, přes největší solnou pláň na světě, která se svojí rozlohou dá srovnat s velikostí Jihočeského kraje do srdce pouště Atacama v městečku San Pedro de Atacama. Cestování v těchto končinách bylo často náročné, ale přátelští a zajímavý lidé, které cestou potkal, mu výlet vždy příjemně zpestřili.  Přednášky se zúčastnilo cca 45 lidí a podle konečného aplausu se velice líbila. Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 2600 Kč, které budou použity na Mikulášskou nadílku dne 3. prosince. Děkujeme panu Petru Hroudovi  za to, že se s námi podělil o své nevšední zážitky.    

Halloween

pro děti zorganizovala paní Šorejsová. První týden v listopadu připravila na dětském hřišti opékání vuřtů, kterého se zúčastnilo přibližně 25 dětí se svými rodiči. Pak s rozsvícenými lampiónky děti putovaly hledat schovaný  poklad. Po jeho vypátrání si maminky odvedly děti domů. Paní Šorejsová, děkujeme za milý nápadi jeho provedení.

Mikuláš

naděloval 3. prosince 2011. Akce proběhla jako každý rok v sále hostince U Březího vlka za účasti zhruba 50ti dětí . Tanec střídaly soutěže v hodu míčkem, srážení kuželek a další. Zábava vygradovala příchodem Mikuláše se strašlivým čertem , kterého krotil něžný andílek. Za básničku, písničku nebo aspoň odpověď na Mikulášovy otázky dostaly děti dárkový balíček. Akci organizoval Tomáš Podzimek za pomoci Zlatky a Lucky Horníkových, Pavly Sýkorové, Jakuba Křížka a Vítka Barcaby  . Se soutěžemi pomáhal Martin Fáměra, Dáša Andrejková, Věra Hroudová a další. Děkujeme pí.Mouchové za bezplatné půjčení sálu.

Vánoční turnaj v ping-pongu

vytrhl účastnky i diváky z poklidného sledování pohádek v tevizi na pohovkách . 26.12.2011 je nejpříhodnější doba na trochu sportu. Na tento den se už těšili sportovci z celého blízkého okolí. Po pěti letech došlo k oživení tradice – Vánočního turnaje ve stolním tenise.Letos se zúčastnilo celkem 32 hráčů. Nejlepší z místních se umístil p. Zdeněk Moravec na krásném šestém místě. První místo obsadil Karel Provazník, druhé Jan Štěpán a za ním Petr Šuraba skončil na třetím místě. Čtvrtý byl Marek Šuraba. Celou akci sponzoroval pivovar Chodovar. Na dobrovolném vstupném se vybralo 2150,- Kč, které budou použity pro děti na maškarní bál.